TIETOTEOS CONSULTOR OY

 

 

Ahti Hytönen — Jyrki K. Talvitie

ESPANJA-SUOMI SUURSANAKIRJA

5. laitos 1999

Espanja-suomi suursanakirja on tarkoitettu kaikille espanjan kielen harrastajille ja ammattilaisille 

sekä myös suomen kielen kanssa tekemisissä oleville espanjankielisille sanakirjan tarvitsijoille.

Sanakirja kattaa espanjan sanaston laajasti niin yleiskielen kuin erikoisalojen keskeisen sanastonkin osalta. 

Uusia hakusanoja ja nykyespanjan uudissanoja on lisätty lukuisasti tähän uuteen laitokseen, jonka perustana 

on sanakirjan neljä aikaisempaa painosta. Espanja on maailmankieli, jota puhutaan pääkielenä tai 

merkittävänä vähemmistökielenä yli 20 maassa.

Espanjan kielen sanaston alueellisia erityispiirteitä ja merkityseroja tuodaan tässä sanakirjassa 

seikkaperäisesti esille viittein, jotka kohdentavat kyseessä olevan sanan tietylle suuralueelle 

(esim. yleiset amerikanismit), pienemmälle osa-alueelle (esim. Keski-Amerikka) tai tiettyyn 

yksittäiseen espanjankieliseen maahan.

Suomalaisille vieraita käsitteitä valaistaan selityksin silloin, kun niille ei ole olemassa 

suomenkielisiä vastineita.

1157 sivua, formaatti A5

WSOY

ISBN 951-0-20083-2

 

Tilauslomake

Paluu espanjan sanakirjat -sivulle

Paluu etusivulle

Ketolantie 28, 28130 PORI. Puhelin/telefax (02) 6354272. GSM 0500 448373. Sähköposti jkt@tietoteos.fi