TIETOTEOS CONSULTOR OY

 

 

Tekniikan ja kaupan erikoissanakirjat

  • Tekniikan ja kaupan terminologia muodostaa kielellisen erityisalueen, joka laajuutensa vuoksi vaatii kokonaan omat erikoistuneet sanakirjansa. 

  • Tekniikan ja kaupan sanasto kehittyy ja lisääntyy huimaavaa vauhtia. Syntyy kokonaan uusia käsitteitä, joita kuvaamaan tarvitaan uusia sanoja. 

  • Kullakin erikoisalalla on oma erikoissanastonsa. 

  • Yhä useamman on ymmärrettävä ainakin jonkinasteisesti teknistä ja kaupallista kieltä. 

  • Yhdentyvä Eurooppa ja lisääntyvät kansainväliset suhteet vaativat erikoistermien osaamista. 

  • Teollisuuden, ulkomaankaupan, tiedonvälityksen, hallinnon, opetustoimen, tutkimuksen, kääntämisen ja tulkkaamisen tarpeet edellyttävät entistä enemmän erikoisterminologian tuntemusta.  

  • Käyttöalat: aerosolit, algebra, antennitekniikka, arkeologia, arkkitehtuuri, asetekniikka, tietotekniikka, automaattinen tietojenkäsittely, autotekniikka, avaruustekniikka, betonitekniikka, biokemia, biologia, biotekniikka, digitaalitekniikka, ekologia, elektroniikka, elintarviketeollisuus, eläinlääketiede, elokuva, eläintiede, Euroopan Unioni, farmasia, fotogrammetria, fysiikka, fysikaalinen kemia, geenitekniikka, gemmologia, geodesia, geofysiikka, geologia, geometria, geotekniikka, hallinto, hammaspyörät, hitsaustekniikka, hydrauliikka, hydrologia, hyrrätekniikka, hyönteistiede, ilmailu, ilmansuojelu, ilmatiede, jalkineteollisuus, jätehuolto, kaivosteollisuus, kalastus, kansantalous, kasvinsuojelu, kasvitiede, kauppa, kelloteollisuus, kemia, kemian teollisuus, keramiikka, keraaminen teollisuus, kidetiede, kielitiede, kirurgia, kirjanpito, kirjapainotekniikka, koe(s)tus, koneenrakennus, koneoppi, konttoritekniikka, korroosio, kuljetus, kumiteollisuus, laboratoriotekniikka, lannoiteteollisuus, lasiteollisuus, leipomoteollisuus, liikkeenjohto, liiketalous, liikennetekniikka, limnologia, lämmitys- vesijohto- ilmastointi- ja saniteettitekniikka, lääkintä, lääketiede, lääketeollisuus, maaperäoppi, maanmittaus, maantiede, maatalous, makeisteollisuus, matematiikka, mekaniikka, merenkulku, merivakuutus, metallurgia, metallin käsittely, metsätiede, metsänhoito, metsänkorjuu, mikroskopia, mineralogia, mittaustekniikka, moottoripyörät, moottoritekniikka, moottoriurheilu, muoviteollisuus, musiikki, nahkateollisuus, oikeusala, optiikka, panimoteollisuus, pankkitoimi, paperiteollisuus, patentit, patenttioikeus, pneumatiikka, prosessitekniikka, puhelintekniikka, puuteollisuus, puutavara, puun työstö, pörssi, radiotekniikka, raideliikenne, raitiotiet, rakennustekniikka, rautatiet, robotiikka, räjähdysaineet, räjäytystekniikka, satelliitit, seismologia, selluloosateollisuus, sokeriteollisuus, sotatekniikka, sotilasala, sähkötekniikka, säteilyfysiikka, talouselämä, yleisteknillinen, tekstiiliteollisuus, tekstinkäsittely, teletekniikka, tienrakennus, tilastotiede, tavaramerkki, tietopalvelu, turveteollisuus, tutka, televisio, tykistö, työkalut, työntutkimus, työsuojelu, tähtitiede, tärkkelysteollisuus, uittotyöt, vakuutustoimi, valaistustekniikka, valokuvaus, valimotekniikka, vaneriteollisuus, vedenpuhdistus, verotus, vesiensuojelu, vesirakennus, videotekniikka, vulkanologia, värit, maalit, lakat, ydinfysiikka, ydintekniikka, yleisradiotoiminta, ympäristötekniikka, ääniteteollisuus, öljyteollisuus, öljynetsintä.

Tietoteoksen tuottamia tekniikan ja kaupan sekä muita sanastotietokantoja:

CD-ROM -muotoiset sanakirjat Kielikone Oy

Espanjan kielen sanakirjat WSOY

                                                Tietoteoksen tuottamat sanastotietokannat kirjan muodossa:


Talvitie, Jyrki K. — Palovuori, Tapani — Hytönen, Ahti

Tekniikan perussanakirja

(suomi-englanti-saksa-ruotsi)

Monikäyttöinen nelikielinen tekniikan perustermit sisältävä sanakirja. Varsinaisen sanasto-osan hakukielenä on suomi. Lisäksi hakemistot kullakin kolmella muulla kielellä. Yhteensä noin 72 000 termiä. 2. painos 1994, 800 sivua.

Hinta: € 47,10.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Lehto, Maija — Hytönen, Ahti

Kaupan perussanakirja

(suomi-englanti-saksa- ruotsi)

Monikäyttöinen nelikielinen kaupan perustermit sisältävä sanakirja. Varsinaisen sanasto-osan hakukielenä on suomi. Lisäksi hakemistot kullakin kolmella muulla kielellä. Yhteensä noin 49 000 termiä. 1. painos 1993, 800 sivua.

Hinta: € 47,10.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Hytönen, Ahti

Englanti-suomi tekniikan ja kaupan sanakirja

Alan perinteikäs perusteos. Yli 200 000 hakusanaa kattavasti tekniikan ja kaupan eri aloilta. Laaja lyhenneluettelo ja maantieteellinen nimistö. 13. uusittu ja laajennettu laitos 2000, 1311 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Hytönen, Ahti

Suomi-englanti tekniikan ja kaupan sanakirja

Edellisen rinnakkaisteos. Noin 160 000 hakusanaa. 6. uusittu ja laajennettu laitos 2001, 1257 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K.

Saksa-suomi tekniikan ja kaupan sanakirja

Lajinsa suomalainen perusteos. Noin 200 000 hakusanaa tekniikan ja kaupan erikoisterminologiasta. 5. uusittu ja laajennettu laitos 1999, 1284 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K.

Suomi-saksa tekniikan ja kaupan sanakirja

Edellisen rinnakkaisteos. Noin 180 000 suomi-saksa -sanaparia. 3. uusittu ja laajennettu laitos 1996, 1068 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K.

Ruotsi-suomi tekniikan ja kaupan sanakirja

Noin 150 000 hakusanaa. 5. uusittu ja laajennettu laitos 2002, 990 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K.

Suomi-ruotsi tekniikan ja kaupan sanakirja

Noin 150 000 hakusanaa. 4. uusittu ja laajennettu laitos 2003, 1006 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Hytönen, Ahti

Suomi-ranska-suomi tekniikan ja kaupan sanakirja

Noin 80 000 sanaparia kumpaankin suuntaan. 2. uusittu ja laajennettu laitos 1996, 1001 sivua.

Hinta: € 160.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Palovuori, Tapani — Hytönen, Ahti

Tekniikan taskusanakirja: suomi-saksa-suomi

Noin 14 000 suomen hakusanaa ja noin 20 000 saksan hakusanaa. 1. painos 1993. 472 sivua.

Hinta: € 25.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Palovuori, Tapani — Hytönen, Ahti

Tekniikan taskusanakirja: suomi-ruotsi-suomi

Noin 14 000 suomen hakusanaa ja noin 16 000 ruotsin hakusanaa. 1. painos 1993. 411 sivua.

Hinta: € 25.  

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K. — Hytönen, Ahti

Kaupan ja liike-elämän taskusanakirja: suomi-englanti-suomi

Noin 15 000 suomen hakusanaa ja noin 18 000 englannin hakusanaa, 1. painos 1998. 646 sivua.

Hinta: € 25.

Lisätietoja

 

Talvitie, Jyrki K.

Kaupan ja liike-elämän taskusanakirja: suomi-ruotsi-suomi

Noin 16 000 suomen hakusanaa ja noin 17 000 ruotsin hakusanaa. 1. painos 2000. 646 sivua.

Hinta: € 25.  

Lisätietoja

 

Kaikkia näitä sanakirjoja voi tilata Tietoteokselta!

Kirjojen (ei elektronisten tuotteiden) suoramyynnin alennusehdot:

        2—3 sanakirjaa     -10%

        4—5 sanakirjaa     -15%

        6 kpl tai yli           -20%

Tilauslomake, tekniikan ja kaupan sanakirjat

Tilauslomake, Kielikoneen elektroniset sanakirjat

 

TIETOTEOS CONSULTOR OY

PL 22, 02881 VEIKKOLA

PUHELIN (09) 2564475

TELEFAX (09) 8136361

 

Paluu etusivulle

PL 22, 02881 Veikkola. Puhelin (09) 2564475. Telefax (09) 8136361.