Viisumit

Suomalainen matkailija ei tarvitse viisumia Guatemalaan. Matkailija voi oleskella Guatemalassa 90 päivää ilman viisumia. Oleskelulupaa voi jatkaa anomalla sitä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen em. 90 päivän umpeutumista maahanmuuttovirastosta (Dirección General de Migración).

Guatemalaan työskentelemään lähtevän henkilön työnantajan on anottava tarvittava viisumi etukäteen Guatemalassa. Työntekijä voi matkustaa Guatemalaan turistina ilman viisumia ja saada työviisumin passiinsa paikan päällä, jos työnantaja on anonut viisumin etukäteen. 

Lyhytaikainen opiskelija (esim. kielikursseille osallistuva) voi matkustaa Guatemalaan turistiviisumilla ja hakea siihen tarvittaessa pidennystä paikan päällä. Pitempiaikaisen opiskelijan on syytä anoa viisumi etukäteen oheisella lomakkeella.

Guatemalan kunniakonsuli Suomessa voi leimata passiin viisumin enintään 90 päiväksi. Turistiviisumin hinta on 25 Yhdysvaltain dollaria. Viisumilomake on tulostettavissa näpäyttämällä alla olevaa linkkiä (Turistiviisumilomake)..  

Viisumi on anottava hyvissä ajoin. Turistiviisumia ja läpikulkuviisumia varten ei tarvita passikuvia; muita viisumeita anottaessa mukaan on liitettävä kaksi tuoretta passivalokuvaa. Viisumianomus on jätettävä henkilökohtaisesti; tapaamisesta sovittava konsulin kanssa etukäteen.

Passissa on maahan tultaessa oltava vähintään 6 kuukautta voimassaoloaikaa jäljellä.

 

Turistiviisumilomake Tourist visa application form 

Liikemiesviisumilomake Business visa application form

Läpikulkuviisumilomake Transito visa application form

Opiskelijaviisumilomake Student visa application form

GUATEMALAN KUNNIAKONSULAATTI

Konsuli tavattavissa vain sopimuksen mukaan.

Konsulin yhteystiedot. Telefax (02) 6354272. Puhelin 0500 448373. Sähköposti  jkt@tietoteos.fi